Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Prázdniny sú tu

Pri príležitosti končiaceho školského roka prajeme všetkým našim súčasným i budúcim študentom aj ich pedagógom príjemne strávené leto a tešíme sa do skorého stretnutia v septembri.

Čistý deň

Dňa 25. júna sa v priestoroch kúpaliska v Zlatníckej doline uskutočnila akcia s názvom Čistý deň, ktorú organizuje SZŠ Skalica. Počasie súťažiacim študentom neskutočne prialo, atmosféra bola skvelá  a isto i to sa podpísalo pod 1. miesto, ktoré získalo družstvo našich gymnazistov v zložení: Hanzalík, Kunák, Ondírko, Šmida, Boor, Jurkovič, Ružička, Machová, Janečková, Poláková. Blahoželáme k ďalšiemu fantastickému umiestneniu!

Ďalší literárny úspech Márie Ngovej!

O tom, že sextánku M. Ngovú v tomto školskom roku múzy rozhodne neobchádzajú, svedčí i ďalší úspech, ktorý dosiahla na poli literárnom, a to konkrétne 1. miesto v próze v III. kategórii literárnej súťaže Radlinského Kúty. Márii blahoželáme a prajeme ďalšie tvorivé sily a inšpirácie i do nasledujúceho školského roku.

We like London!

V čase od 15. do 20. júna 2014 sa 27 študentov našej školy pod vedením Ing. M. Šimonovej a Mgr. K. Kurtovej zúčastnilo kultúrno-poznávacieho zájazdu do Londýna a okolia, ktorý pre našich gymnazistov zorganizovala PK ANJ v spolupráci s CK Mondo Tour. Cestovatelia navštívili belgickú metropolu Brusel, kde si pozreli jeho najznámejšie pamiatky ako Atomium, symbol mesta - cikajúceho chlapčeka, Veľké námestie či Kráľovskú pasáž. Ďalej ich cesta viedla do "Benátiek severu", ako sú prezývané historické Bruggy.

Olympiáda skalických škôl

V dňoch 18. a 19. júna 2014 sa v areáli skalického letného štadióna uskutočnill ďalší ročník Olympiády skalických škôl. Hoci našu školu v nej reprezentovalo iba 23 žiakov z dôvodu prebiehajúcej školy v prírode, ekologického kurzu, rôznych výletov a iných školských akcií, odniesli sme si viacero medailí. Súťažilo sa v cyklistike, stolnom tenise, malom futbale, tenise a atletike a celkové umiestnenie je nasledovné:

Gymnazisti vo finále Schooldance!

Dňa 18. júna 2014 sa v novej budove SND v Bratislave uskutočnilo celoslovenské finále tanečnej súťaže  Schooldance. Už niekoľko rokov ju organizuje spoločnosť Edulab pre školy a úlohou tých, ktorí sa do nej zapoja, je nakrútiť originálne video zachytávajúce ducha školy či jej zameranie. Videá, ktoré v internetovom hlasovaní získali najviac hlasov, postúpili do najužšieho výberu, takže vo finálovej pätnástke sa spomedzi niekoľkých stoviek prihlásených videí ocitli aj tanečníci zo skalického gymnázia. Ich choreografia s názvom MULTIVITAMIN-dance sa napokon síce na najvyšších priečkach neumiestnila,  no obrovský záujem užívateľov internetu svedčí o tom, že originálna choreografia, ktorú vytvorilo  trio M. Juríček, B. Tomíková a K. Tančiboková spolu s dvadsiatkou talentovaných tanečníkov z radov gymnazistov zaujala svojím pútavým a živým stvárnením.

POZOR - Zmena účtu!

Pre platenie obedov je nové číslo účtu:

SK92 8180 0000 0070 0049 5797


 

Gympel proti rakovine

Dňa 3. júna 2014 sa uskutočnil ďalší ročník benefičného koncertu s názvom Gympel proti rakovine, ktorý už tradične patrí ku  koncoročným aktivitám našich "gymplákov". Výťažok z dobrovoľného vstupného je venovaný Lige proti rakovine a tento rok sa vybralo viac ako 470eur, ktoré poputujú na pomoc onkologickým pacientom. Treba povedať, že tohtoročný koncert sa obzvlášť vydaril a študenti ukázali šírku svojich bohatých a pestrých talentov, za čo im patrí veľký obdiv.

Ústna časť maturitnej skúšky je tu!

V týždni od 26. do 30. mája čaká na štyri triedy našich maturantov skúška, na ktorú sa možno niektorí tešia, no pre väčšinu z nich to iste bude najobávanejší týždeň v ich doterajšom živote. Pri skúške dospelosti im prajeme hlavne pevné nervy, šťastnú ruku pri výbere otázok a veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Cena Slovenského učeného tovarišstva

Naša sextánka Mária Ngová sa so svojou originálnou prózou nazvanou Flautista zapojila do celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Kvalitu jej písania odborníci ohodnotili 3. miestom v II. kategórii a Flautista sa stal i súčasťou zborníka vydaného z prác ocenených autorov. 

photo

Streda 23. 7. 2014

Počet návštev: 4481015

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 23.7.2014)

Dominika Danielová (IV. C)

Zajtra (Štvrtok 24.7.2014)

Kristína Hatalová (IV. C)
Petra Javorková (II. A)
Diana Ujhelyiová (sexta)
Karin Ňukovičová (septima)

Pozajtra (Piatok 25.7.2014)

Jakub Hornáček (IV. C)
Jakub Krakovský (sekunda)
Jakub Lukáč (tercia)
Jakub Martiš (sexta)
Jakub Smyk (sekunda)
Jakub Vrbňák (II. A)
Jakub Šiška (I. B)

Popozajtra (Sobota 26.7.2014)

Anna Flajžíková (IV. A)
Hana Lisická (oktáva)
Hana Masaříková (II. A)
Anna Petráková (oktáva)
Anna Zakuťanská (sekunda)